Author: htfpi

למעלה ממאה רכזות טעינה מהירות של רכב חשמלי שיובלו ברחבי בריטניהלמעלה ממאה רכזות טעינה מהירות של רכב חשמלי שיובלו ברחבי בריטניה

יותר ממאה רכזות טעינה מהירות חדשות לרכבים חשמליים יש לגלגל ברחבי בריטניה, כאשר הראשון מציג את הקיץ. החזית החשמלית הראשונה ...