Day: March 10, 2023

“צעד קדימה מרצדס – עדיין ראשונה מאוד כשזה נוגע לטכנולוגיה חדשה”“צעד קדימה מרצדס – עדיין ראשונה מאוד כשזה נוגע לטכנולוגיה חדשה”

מוסתרת מתחת להסוואה שלמעלה היא המכוניות והמשאית המתקדמת ביותר שנתקלנו בהם – מכוניות ומשאית שתוכלו להשיג במהלך 12 החודשים הקרובים. ...